Dk
i Sjælland

Om isolering

Hvis du tror at isolering ikke kan ses, så tror du fejl. Din isolering ses klart og tydeligt på din varmeregning. Har du ikke fået foretaget efterisolering inden for de seneste år, så er din varmeregning for høj! Bor du i et hus der er bygget for 15 år siden eller er ældre, og der ikke er foretaget nogen form for hulmursisolering eller ekstra loftsisolering, så er der penge at hente for dig. Du skal regne med at din isolering kun er halvt så effektiv som du tror den er. Der kan være skjulte kuldebroer, isoleringen kan være lagt forkert, den kan være presset sammen eller revet op. Det er alt sammen noget der påvirker isoleringen negativt. Det anslås fra visse fagfolk, at de fleste enfamiliehuses isolering er i en tilstand, der er så dårlig, at den kun svarer til halvdelen af det lag isolering, der oprindelig er lagt. Det betyder, at de ti cm isolering du har på loftet, kun svarer til fem cm isolering. Kravet er i dag 30 cm isolering.

Investerer du i efterisolering i form af loftsisolering og hulmursisolering, der bringer dig op på en tidssvarende standard, så vil besparelsen på din varmeregning kunne betale for isoleringen på omkring tre år. Kan du nu se isoleringen?

Find isoleringsfirma i
hele Danmark

Står du overfor en isoleringsopgave i huset, virksomheden eller foreningen?
Så kontakt os vi vores kontaktside, eller ring på Tlf.: 4814 1188.